Tag-Archive for » October «

24 października 1537 – Śmierć królowej Jane Seymour24 October 1537 – Death of Queen Jane Seymour

Jane Seymour , Hans Holbein 1537

W tym dniu w historii, 24 października 1537 r. zaledwie 12 dni po porodzie, zmarła trzecia żona Henryka VIII, Jane Seymour.  Małżeństwo króla z Jane trwało  1 rok, 4 miesiące i 24 dni, ale pomimo tego Jane na stałe zapisała się w pamięci monarchy który przez całe swoje życie nazywał Jane swoją jedyną wielką miłością. Jane Seymour dała Henrykowi VIII wspaniały prezent – syna , na którego król czekał już od 1509 r. kiedy włożył na swoje skronie koronę Anglii.

Jane Seymour nigdy nie była opisywana jako wielka piękność. Ambasador Chapuys opisał ją jako ‘średniej postury, nikt nie sądzi że jest piękna. Jej cera jest tak biała, że łatwo można ją opisać jako bladą.’  Dodatkowo ambasador zauważył, że Jane ‘nie jest zbyt inteligentna, a powiada się też że jest raczej wyniosła’.  Jane miała około 27/28 lat kiedy król zwrócił na nią uwagę, i uwadze Chapuys’a nie umknęło że w takim wieku, zważywszy na standrady panujące na dworze, żadna dama nie zdołałaby zachować dziewictwa. Nie ma jednak dowodów aby potwierdzić lub zaprzeczyć, że Jane wiodła się niemoralnie zanim stała się wielką miłością króla Henryka. Z jakichś względów Henryk VIII zwrócił uwagę na Jane Seymour, zaniedbując swoją żonę Annę Boleyn. Anna i Jane różniły się tak bardzo – Anna była ładna i inteligentna, miała oliwkową cerę i piękne czarne oczy, podczas gdy Jane uważana była za niezbyt inteligentną, uległą i nie wyróżniającą się urodą.

Ale jednak Jane Seymour zdołała utrzymać zainteresowanie króla swoją osobą w efekcie czego zaledwie 11 dni po bezprawnej egzekucji Anny Boleyn, Jane Seymour zasiadła na tronie i została trzecią żoną Henryka VIII.

Jane Seymour by Hans Holbein, 1537

On this day in history, 24th October 1537, Queen Jane Seymour died after long and exhausting childbirth. She was the third wife of king Henry VIII, but they were married only for 1 year, 4 months and 24 days. But Jane was Henry’s most beloved wife, because she gave him what he desired since 1509 – a son, a male heir to succeed him in the future – Prince Edward Tudor.

Jane was never described as a great beauty. Chapuys wrote that she was ‘of middle height, and nobody thinks that she has much beauty. Her complexion is so whitish that she may be called rather pale.’ Additionally imperial ambassador noticed that she was ‘not very intelligent, and is said to be rather haughty’.[1] Jane was about 27-28 years old when Henry VIII took an interest in her, so by the standards of her age, she was considered to be an old maid. Chapuys expressed his doubts about Jane’s virginity, but here is no proof to confirm or deny that she lived an unchaste life before she became king’s new love. For some reasons, Henry VIII fell in love with Jane Seymour, neglecting his wife Anne Boleyn. Anne and Jane were so different – Anne was pretty and intelligent, with olive skin and dramatic black eyes while Jane was meek, ‘not very intelligent’ as Chapuys described her and she was pale blonde with not much beauty.

But Jane Seymour managed to maintain king’s interest in her and only 11 days after Anne Boleyn’s execution, Jane stepped into her shoes and became Henry’s third wife and queen.

Pregnancy and delivery

The whole court rejoiced when rumors about queen Jane’s pregnancy, although no official announcement was made. Elizabeth Norton writes how;

‘By late May it was noted that she would soon be appearing in an open-laced gown, signifying her status as a pregnant woman’ [2]

We can only imagine how Jane Seymour felt about her pregnancy. She knew exactly that two of her predecessors had failed to give Henry a male heir. Catherine of Aragon had 6 pregnancies and born only one healthy girl, and Anne Boleyn was pregnant 4 times and also gave birth to only one girl. Jane knew that her position is in danger until she would give Henry a long awaited son.

more…

 • Language

 • Archives

  • 2018 (2)
  • 2017 (8)
  • 2016 (7)
  • 2014 (2)
  • 2013 (9)
  • 2012 (22)
  • 2011 (70)
  • 2010 (9)
 • Newsletter

 • Facebook

 • Currently Reading

  ISBN: 9781848945371