Archive for » July, 2011 «

Śmierć Henryka Fitzroy’a

Henryk Fitzroy

W tym dniu w historii, 22 lipca 1536 roku, zmarł Henryk Fitzroy, nieślubny syn Henryka VIII i jego kochanki, Elżbiety Blout.

Henryk Fitzroy urodził się 15 czerwca 1519 r. Jego matka, zaledwie siedemnastaloletnia Elżbieta ‘Bessie’ Blout była kochanką Henryka VIII. Król, który od lat bezskutecznie starał się o męskiego potomka ze swą żoną Katarzyną Aragońską, uznał swego nieślubnego syna nadając mu zaszczytne nazwisko ‘Fiztroy’ co oznacza ‘królewski syn’.

Zanim Henryk VIII postanowił ożenić się z młodą Anną Boleyn, chciał aby to jego nieślubny syn objął po nim tron. Doszło nawet do spekulacji iż Henryk Fitzroy poślubi swą przyrodnią siostrę, Marię Tudor.

Od najmłodszych lat Henryk Fitzroy był traktowany jako królewski syn. Henryk VIII nadał chłopcu wiele tytułów m.in. otrzymał tytuł Księcia Richmond i Somerset, został Rycerzem Orderu Podwiązki oraz Lordem Admirałem. Henryk VIII byl bardzo dumny ze swego syna, ktory byl częstym gościem na dworze królewskim.  Wiemy także, że Fiztro z wyglądu był bardzo podobny do swego ojca.

W 1522 r. Henryk VIII wynagrodził Bessie Blout za urodzenie mu syna, aranżując jej małżeństwo z Gilbertem Tailboys, Pierwszym Baronem Tailboys. Dostali oni od Króla tytuły i ziemie. Bessie i Gilbert mieli razem troje dzieci.

25 listopada 1533 r. Henryk Fitzroy poślubił Marię Howard, córkę Księcia Norfolk. Był to tryumf Boleynów i Howardów, gdyż Maria Howard była kuzynką Anny Boleyn. Zarówno Henryk jak i Maria byli w wieku czternaastu lat w chwili zawarcia małzeństwa.

Podczas upadku Anny Boleyn Henryk Fiztroy zasiadał w jako jeden z sędziów ; chłopak był prawdopodobnie negatywnie nastawiony do żony swego ojca, gdyż Henryk powiedział mu, że Anna chciała go otruć. Fitzroy był obecny na egzekucji Anny Boleyn i według Alison Weir, gdy wszyscy zaczęli klękać i modlić się za nią, Fitzroy stał i nie wyświadczył Annie tej ostatniej przysługi.

Henryk Fitzroy zmarł 22 lub 23 lipca 1536 r. , prawdopodobnie w wyniku gruźlicy. Jego szybki pochówek wskazuje na pewne tajemniczne okolicznosci śmierci, których dzisiaj nie jestesmy w stanie jednoznacznie okreslić.

Rok po śmierci jedynego syna, w październiku 1537 r. trzecia żona Henryka VIII, Joanna Seymour, urodziła długo wyczekiwanego prawowitego następcę tronu, Edwarda, który w 1547 r. wstąpił na tron jako Edward VI. Niestety, chłopak zmarł w 1553 r. w wieku 16 lat.

Po śmierci Fitzroy’a ambicje rodziny Howardów legly w gruzach ; Maria Howard miała szanse zostać w przyszłości Królową Małżonką, gdyż okoliczności wskazywały że Fitzroy zostanie następcą Henryka VIII. Jego nagła śmierć położyła jednak kres tym spekulacjom. Maria Howard zachowała tytuł Księżnej Richmond i Somerset i pozostała na dworze Henryka VIII oraz zawarła bliskie kontakty z Małgorzatą Douglas i Madge Shelton. Egzekucja kolejnej żony Henryka VIII, także z rodziny Howardów, na pewien czas zachwiała pozycją tego wpływowego klanu ; Maria i jej rodzina zostali wtrąceni do Tower jednak wkrótce ich wypuszczono. Brat Marii, Henryl Hrabia Surrey, zachęcał ją aby została kochanką Henryka VIII, który był jej teściem, aby wywrzeć na niego wpływ i przynieść sławę rodzinie. Maria była oburzona i nie zgodziła się na takie traktowanie. Zmarła w 1557 roku.

Dlaczego Elżbieta Tudor nigdy nie wyszła za mąż?

Elżbieta Tudor

‘Nigdy nie wyjdę za mąż’ – powiedziała Elżbieta Tudor gdy usłyszała o egzekucji swojej macochy, piątej żony Henryka VIII, Katarzyny Howard. Słowa dotrzymała – Elżbieta nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu, nigdy też nie uczyniła swego życia zależnym od mężczyzny. Dlaczego córka Anny Boleyn nigdy nie wyszła za mąż? Czy egzekucja jej matki miała na to jakikolwiek wpływ?

Elżbieta urodziła się 7 września 1533 r. Jej narodziny były gorzkim rozczarowaniem dla Henryka VIII który oczekiwał narodzin syna. Pomimo, że Elżbieta okazała się dziewczynką, jej rodzice zadbali o to aby niczego jej nie zabrakło. Niestety, gdy Elżbieta miała zaledwie 2,5 roku, jej matka – Anna Boleyn – została ścięta na podstawie fałszywych zarzutów. Z księżniczki Elżbieta stała się nieślubnym dzieckiem i jej przyszłość pozostawała niepewna.

Kolejne żony Henryka VIII nie kończyły zbyt dobrze. Joanna Seymour która pojednała Henryka z jego najstarszą córką, zmarła po narodzinach jedynego syna, Edwarda. Protestancka księżniczka z Niemiec, Anna Kliwijska, została poniżona poprzez anulowanie małzeństwa po zaledwie 6 miesiącach. Następna żona – Katarzyna Howard – skończyła na szafocie podobnie jak Anna Boleyn, a ostatnia żona Henryka, Katarzyna Parr, o mały włos a podzieliłaby los drugiej i piątej małżonki króla. Na pewno wię przykład Henryka VIII zraził Elżbietę do instytucji małżeństwa. Alison Weir w książce ‘The Lady in the Tower’ podaje, że :

‘Bolesna świadomość o losie jej matki była prawdopodobnie jednym z czynników które wpłynęły na jej decyzję aby nigdy nie wyjść za mąż’

Podczas swojego życia Elżbieta kilkakrotnie wyraziła swoją niechęć do instytucji małżeństwa.

‘Zaprawdę, aby was zadowolić, połączyłam się już ślubem z jednym małżonkiem, a zwie się on Królestwem Anglii.(…) A nie łajcie mnie za nieszczęsny brak dzieci, bo wy wszyscy i wszyscy, ilu ich jest, Anglicy, dzięki którym jeśli mnie Bóg ich nie pozbawi (czego uchowaj Boże), nie mogę bez zniewagi uznana być za niepłodną… A dla mnie to będzie pełnym zadowoleniem, zarówno dla pamięci mojego imienia, jak również dla mojej chwały, jeśli, gdy oddam moje ostatnie tchnienie, wyryte będzie na marmurze mojego grobu: Tu leży Elżbieta, która rządziła jako dziewica i zmarła jako dziewica.’

Słowa te Elżbieta wypowiedziała do delegacji obu izb Parlamentu w sprawie wyboru małżonka, 6 lutego 1559. Dlaczego jednak młoda, piękna i inteligentna Elżbieta nie zdecydowałasięprzedłużyć dynastii Tudorów? Elżbieta nigdy nie miała dobrego przyszkładu odnośnie małżeństwa. Jej własny ojciec brutalnie pozbywał się niechcianych małżonek. Gdy młoda Elżbieta zamieszkała w domu Katarzyny Parr i jej męża Sir Tomasza Seymour’a, ten zaczął uwodzić nastoletnią córkę Henryka. Chociaż nie znamy uczuć Elżbiety względem Seymour’a, możemy się domyślać że nie podobały się jej jego zaloty – wielokrotnie gdy Tomasz przychodził do niej nad ranem, Elżbieta była już ubrana, aby nie dać mu powodu do dotykania jej. Elżbieta wiedziala, że Katarzyna Parr kochała Tomasza Seymour’a , lecz on szukał wrażeń poza obrębem małzeństwa.  Kolejnym przykładem nieudanego związku małżeńskiego była przyrodnia siostra Elżbiety, Maria. Najstarsza córka Henryka VIII wstąpiła na tron w 1554 r. i postanowiła doprowadzić do sojuszu z krajem swojej matki, Hiszpanią. Poslubiła Filipa Habsburga który był od niej młodszy o kilka lat i który nie wykazał większego zainteresowania angielską małżonką. Dowody wskazują na to, że Maria Tudor zakochała się w swoim mężu i cierpiała z powodu jego obojętności. Następnym przykładem był sam Robert Dudley, którego Elżbieta darzyła zaufaniem. Spekulowało się że Królową i Dudley’a łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń – mówiło się że byli kochankami. Robert Dudley był mężem Amy Robsart podczas swego związku z Królową, a więc dla Elżbiety był to kolejny dowód na to, że mężczyzna nie może być wierny swej wybrance. Po zagadkowej śmierci swej żony, Dudley miał nadzieję że Elżbieta zechce za niego wyjść jednak ona skutecznie rozwiała jego nadzieje mówiąc iż ‘tutaj rządzi pani, pana nie będzie!’.

Elżbieta nie zdecydowała się także na posiadanie dzieci ; w czasach gdy kobiety umierały na gorączkę poporodową, poród był bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. Trzecia żona Henryka VIII, Joanna Seymour,  rodziła aż trzy dni i zmarła  niecałe dwa tygodnie po wyczerpującym porodzie. Również Katarzyna Parr, która była dla Elżbiety prawie jak matka, zmarła na gorączkę poporodową pięć dni po narodzinach długo wyczekiwanej córki. Być może Elżbieta bała się porodu, utożsamiając go ze śmiercią?

Istnieje także inny powód dla którego Elżbieta nie chciała wyjść za mąż – władza. Elżbieta była drugą królową Anglii która rządziła samodzielnie. Co prawda przed nią na tronie zasiadała Maria Tudor, jednak jej rządy przeszły do historii jako mroczny okres, gdyż Maria paliła ‘heretyków’, za co dostała przydomek ‘Krwawej’.  Być może Elżbieta bała się, że małżonek zechce ją odsunąć od władzy i przejąć koronę?

Jakikolwiem był powód dla którego Elżbieta Tudor nie wyszła za mąż i nie miała dzieci, nie ulega watpliwości, że ‘Królowa Dziewica’ jak nazywali ją współcześni, była dobrą królową która rządziła w sposób nacechowany inteligencją. Dbała także o dobro swoich poddanych, często nazywając ich swoimi dziećmi.

Elżbieta była jedną z najdłużej panujących monarchów w historii Anglii a jej panowanie często jest określane mianem ‘Złotego Wieku’. Pomimo iż nie przedłużyła dynastii Tudorów, dzisiaj nadal żyje w pamięci nie tylko narodu angielskiego, ale także całego świata.

Źródła :

Alison Weir – ‘The Lady in the Tower’

Elżbieta Tudor

‘I Anny Boleyn nigdy nie wyszła za mąż? Czy egzekucja jej matki miała na to jakikolwiek wpływ?

Elżbieta urodziła się 7 września 1533 r. Jej narodziny były gorzkim rozczarowaniem dla Henryka VIII który oczekiwał narodzin syna. Pomimo, że Elżbieta okazała się dziewczynką, jej rodzice zadbali o to aby niczego jej nie zabrakło. Niestety, gdy Elżbieta miała zaledwie 2,5 roku, jej matka – Anna Boleyn – została ścięta na podstawie fałszywych zarzutów. Z księżniczki Elżbieta stała się nieślubnym dzieckiem i jej przyszłość pozostawała niepewna.

Kolejne żony Henryka VIII nie kończyły zbyt dobrze. Joanna Seymour która pojednała Henryka z jego najstarszą córką, zmarła po narodzinach jedynego syna, Edwarda. Protestancka księżniczka z Niemiec, Anna Kliwijska, została poniżona poprzez anulowanie małzeństwa po zaledwie 6 miesiącach. Następna żona – Katarzyna Howard – skończyła na szafocie podobnie jak Anna Boleyn, a ostatnia żona Henryka, Katarzyna Parr, o mały włos a podzieliłaby los drugiej i piątej małżonki króla. Na pewno wię przykład Henryka VIII zraził Elżbietę do instytucji małżeństwa. Alison Weir w książce ‘The Lady in the Tower’ podaje, że :

‘Bolesna świadomość o losie jej matki była prawdopodobnie jednym z czynników które wpłynęły na jej decyzję aby nigdy nie wyjść za mąż’

Podczas swojego życia Elżbieta kilkakrotnie wyraziła swoją niechęć do instytucji małżeństwa.

‘Zaprawdę, aby was zadowolić, połączyłam się już ślubem z jednym małżonkiem, a zwie się on Królestwem Anglii.(…) A nie łajcie mnie za nieszczęsny brak dzieci, bo wy wszyscy i wszyscy, ilu ich jest, Anglicy, dzięki którym jeśli mnie Bóg ich nie pozbawi (czego uchowaj Boże), nie mogę bez zniewagi uznana być za niepłodną… A dla mnie to będzie pełnym zadowoleniem, zarówno dla pamięci mojego imienia, jak również dla mojej chwały, jeśli, gdy oddam moje ostatnie tchnienie, wyryte będzie na marmurze mojego grobu: Tu leży Elżbieta, która rządziła jako dziewica i zmarła jako dziewica.’

Słowa te Elżbieta wypowiedziała do delegacji obu izb Parlamentu w sprawie wyboru małżonka, 6 lutego 1559. Dlaczego jednak młoda, piękna i inteligentna Elżbieta nie zdecydowałasięprzedłużyć dynastii Tudorów? Elżbieta nigdy nie miała dobrego przyszkładu odnośnie małżeństwa. Jej własny ojciec brutalnie pozbywał się niechcianych małżonek. Gdy młoda Elżbieta zamieszkała w domu Katarzyny Parr i jej męża Sir Tomasza Seymour’a, ten zaczął uwodzić nastoletnią córkę Henryka. Chociaż nie znamy uczuć Elżbiety względem Seymour’a, możemy się domyślać że nie podobały się jej jego zaloty – wielokrotnie gdy Tomasz przychodził do niej nad ranem, Elżbieta była już ubrana, aby nie dać mu powodu do dotykania jej. Elżbieta wiedziala, że Katarzyna Parr kochała Tomasza Seymour’a , lecz on szukał wrażeń poza obrębem małzeństwa.  Kolejnym przykładem nieudanego związku małżeńskiego była przyrodnia siostra Elżbiety, Maria. Najstarsza córka Henryka VIII wstąpiła na tron w 1554 r. i postanowiła doprowadzić do sojuszu z krajem swojej matki, Hiszpanią. Poslubiła Filipa Habsburga który był od niej młodszy o kilka lat i który nie wykazał większego zainteresowania angielską małżonką. Dowody wskazują na to, że Maria Tudor zakochała się w swoim mężu i cierpiała z powodu jego obojętności. Następnym przykładem był sam Robert Dudley, którego Elżbieta darzyła zaufaniem. Spekulowało się że Królową i Dudley’a łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń – mówiło się że byli kochankami. Robert Dudley był mężem Amy Robsart podczas swego związku z Królową, a więc dla Elżbiety był to kolejny dowód na to, że mężczyzna nie może być wierny swej wybrance. Po zagadkowej śmierci swej żony, Dudley miał nadzieję że Elżbieta zechce za niego wyjść jednak ona skutecznie rozwiała jego nadzieje mówiąc iż ‘tutaj rządzi pani, pana nie będzie!’.

Elżbieta nie zdecydowała się także na posiadanie dzieci ; w czasach gdy kobiety umierały na gorączkę poporodową, poród był bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. Trzecia żona Henryka VIII, Joanna Seymour,  rodziła aż trzy dni i zmarła  niecałe dwa tygodnie po wyczerpującym porodzie. Również Katarzyna Parr, która była dla Elżbiety prawie jak matka, zmarła na gorączkę poporodową pięć dni po narodzinach długo wyczekiwanej córki. Być może Elżbieta bała się porodu, utożsamiając go ze śmiercią?

Istnieje także inny powód dla którego Elżbieta nie chciała wyjść za mąż – władza. Elżbieta była drugą królową Anglii która rządziła samodzielnie. Co prawda przed nią na tronie zasiadała Maria Tudor, jednak jej rządy przeszły do historii jako mroczny okres, gdyż Maria paliła ‘heretyków’, za co dostała przydomek ‘Krwawej’.  Być może Elżbieta bała się, że małżonek zechce ją odsunąć od władzy i przejąć koronę?

Jakikolwiem był powód dla którego Elżbieta Tudor nie wyszła za mąż i nie miała dzieci, nie ulega watpliwości, że ‘Królowa Dziewica’ jak nazywali ją współcześni, była dobrą królową która rządziła w sposób nacechowany inteligencją. Dbała także o dobro swoich poddanych, często nazywając ich swoimi dziećmi.

Elżbieta była jedną z najdłużej panujących monarchów w historii Anglii a jej panowanie często jest określane mianem ‘Złotego Wieku’. Pomimo iż nie przedłużyła dynastii Tudorów, dzisiaj nadal żyje w pamięci nie tylko narodu angielskiego, ale także całego świata.

Źródła :

Alison Weir – ‘The Lady in the Tower’

Kostiumy w serialu ‘Dynastia Tudorów’ a poprawność historyczna cz. II

Dzisiaj druga i ostatnia część artykułu poświęconego strojom w serialu ‘Dynastia Tudorów’. Na poczatku skupię się na inspiracjach z portretów, a później opiszę jak powinny wyglądać kostiumy, gdyby miały w pełni oddawać ducha epoki :)

Strój serialowej Katarzyny Howard (Tamzin Merchant) przypomina strój z portretu Paris'a Bordone, ok. 1530 r., Wenecja

Różowa suknia Jane Seymour (Annabelle Wallis) przypomina kostium z portretu Eleonory z Toledo (1522-1562), Księżnej Florencji

Po lewej strój Henryka VIII z serialu, a po prawej ubiór Roberta Dudley'a

Biżuteria Katarzyny Howard zainspirowana tą którą nosiła Karolina Bonaparte

A teraz czas na prawdziwie ukazane stroje epoki ;

Nakrycie głowy Henryka VIII

Inspiracja z oryginalnego portretu Morusa

Inspiracja z oryginalnego portretu Henryka VIII

Stroje męskie w serialu są bardziej zgodne z historią niż stroje damskie. A jak powinny wyglądać kostiumy oddające ducha epoki? Posłużę się portretemi.

Katarzyna Parr, portret Melton Constable

Anna Boleyn, National Portrait Gallery

Katarzyna Aragońska

Woskowa figura Joanny Seymour oparta na jej portrecie z 1536 r.

Joan Bergin

W serialu ‘Dynastia Tudorów’ za kostiumy odpowiedzialna była Joan Bergin, która pracowała także na planie filmów ‘Prestiż’, ‘David Copperfield’ czy ‘Władcy ognia’. Ekipa z Joan Bergin na czele zdobyła nagrodę Emmy za wspaniałe kostiumy w ‘Dynastii Tudorów’ (2007,2008).  Joan Bergin tak wypowiedziała się na temat projektowania na potrzeby serialu ; ‘Chciałam aby serialowe kostiumy mówiły do współczesnego widza – ‘o, to jest sexy’ lub ‘wspniałe’ (…) aby nie były dziwne. To oznaczało, że potrzebne były zmiany w oryginalnych strojach z epoki, które pozwały na dodanie im nowoczesnego wyglądu’. Moim zdaniem zmierzenie zostało osiągnięte – kostiumy w serialu są piękne, nawet jeżeli niezbyt zgodne z epoką. Pomimo że nie są to typowe stroje z czasów panowania Henryka VIII, nadal widać wiele indspiracji tym okresem historycznym.

A jak Wam podobają się serialowe kostiumy?

Źródła :

http://tudorswiki.sho.com/page/COSTUMES+of+the+Tudors

 • Language

 • Archives

  • 2018 (2)
  • 2017 (8)
  • 2016 (7)
  • 2014 (2)
  • 2013 (9)
  • 2012 (22)
  • 2011 (70)
  • 2010 (9)
 • Newsletter

 • Facebook

 • Currently Reading

  ISBN: 9781848945371